Heritage

Local and family history

"Ko te manu e kai i te miro, nōna te ngāhere:
Ko te manu e kai i te mātauranga, nōna te ao"

"The bird that partakes of the miro berry reigns in the forest:
The bird that partakes of education reigns in the world"